Ule, to najprościej mówiąc dom dla pszczół. Umożliwia rodzinie pszczelej rozwój i gromadzenie pożytków, natomiast pszczelarzowi zapewnia łatwy dostęp do wnętrza, dzięki czemu może nadzorować to, co się tam dzieje, zwiększając wydajność pasieki. Dobry ul powinien zapewnić pszczołom  przede wszystkim ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, szczególnie w okresie, kiedy matki podejmują intensywne czerwienie. Dlatego ule buduje się z materiałów posiadających niski współczynnik przewodnictwa cieplnego, jak na przykład drewno, styropian. Idąc dalej, ul musi być dobrze uszczelniony, ale jednocześnie zapewniać dobrą wentylację.

Ze względu na konstrukcję, ule dzieli się na:

 • Leżaki – których pojemność rozbudowuje się poprzez powiększenie poziome ula.
 • Stojaki – których część magazynową zwiększamy poprzez rozbudowę pionową ula
 • Kombinowane których pojemność rozbudowuje się najpierw poprzez powiększenie poziome a potem pionowe ula. (rys. 1.).

Rys. 1. Schematyczne przekroje pionowe uli: a) leżaka warszawskiego zwykłego, b) i c) kombinowanych
– warszawskiego poszerzonego i Dadanta, d) stojaka wielkopolskiego [5, s. 19.].

Możemy wyróżnić kilka typów uli, występujących w Polsce:

 • Ul Warszawski zwykły
 • Ul Warszawski poszerzony – Zwany także odwróconym Dadantem. Ul leżak składający się z korpusu gniazdowego z ocieplonymi ścianami oraz  ścianami bocznymi wykonanymi z pojedynczej deski, z przytwierdzoną na stałe dennicą.  W Korusie gniazdowym mieści się od 15 do16 ramek  o wymiarach 300 x 435 cm.
 • Ul Dadanta
 • Dadant leżak – Ul zaliczany w Polsce do leżaków, z dennicą przytwierdzoną na stałe do korpusu gniazdowego.
 • Dadant stojak – To jeden z dwóch najbardziej rozpowszechnionych uli na świecie.
 • Ul Langstrotha – Pierwszy na świecie ul ramowy. W każdym korpusie mieści się  10 ramek szeroko-niskich o wymiarach (448 x 232 mm w USA). W Polsce ramkę zmodyfikowano do wymiaru 435 x 232 mm.
 • Ul Ostrowskiej – Modernizacja ula wielkopolskiego.
 • Ul Apipol  –Polecany do wykorzystywania ubogich pożytków oraz produkcji ziołomiodów.
 • Ul Wielkopolski – Ul, który można w całości rozebrać,umożliwia wykorzystanie praktycznie wszystkich pożytków, od najwcześniejszych do tych najpóźniejszych. Są wygodne w transporcie a niewielki rozmiar ramek umożliwia dość łatwe gromadzenie miodu. Bardzo dobrze sprawuje się w przypadku pasieki wędrownej.

W naszej rodzinnej pasiece korzystamy właśnie z uli wielkopolskich od Burnata

Próbujemy różne wersje kolorystyczne:D